En reaksjon på et innlegg i Vårt Land om underordning i ekteskapet