En reaksjon på et innlegg i Vårt Land om underordning i ekteskapet

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top